meer over: microfoons.

Microfoon

Geluid bestaat uit luchtdrukvariaties die zich in een golvende beweging door de lucht voortbewegen. In plaats van een geluidsgolf of van geluidstrilling spreekt men ook wel van een akoestisch signaal. Een microfoon zet een akoestisch signaal om naar een elektrisch signaal in twee stappen: Eerst wordt het akoestische signaal opgenomen door een membraan dat meetrilt met de geluidsgolf. De trilling van het membraan wordt vervolgens omgezet in elektrische spanningsvariaties die met de trilling van het membraan overeenkomen. Hoe dat gebeurt is afhankelijk van het type microfoon. Hoe beter de overeenkomst is tussen het oorspronkelijke akoestische signaal en het resulterende elektrische signaal, des te beter de microfoon is.

De signaalgrootte van een dynamische microfoon is vaak kleiner dan een millivolt

Bij te harde geluiden kan een microfoon de geluidsdruk niet aan, en geeft deze dan een vervormd signaal af. Bij de meeste microfoons wordt daarvoor een getal in decibel gegeven waarbij de microfoon het geluid nog niet vervormt. Dit met de toevoeging Sound Pressure Level om aan te geven dat het om een niveau van geluidsdruk gaat, bijvoorbeeld "max SPL = 135 dB" of nog korter "max 135 dB SPL". De gevoeligheid van een microfoon wordt opgegeven in elektrische spanning per geluidsdruk, met als eenheid mV/Pa, 1 Pa komt overeen met een geluidsniveau van 94 dB SPL.

Wanneer iemand in een microfoon spreekt, dan komt er onbedoeld bij plofklanken ook uitgeblazen lucht mee. Dat geeft een hard klapperend windgeluid op de microfoon. Vooral elektretmicrofoons zijn daar erg gevoelig voor. Door gebruik te maken van een plopkapje wordt dat voorkomen. Een plopkapje is meestal een omhulsel van open schuim (bijvoorbeeld polyetherschuim). Het kan ook buiten gebruikt worden, bij wind. In een studio gebruikt men ook wel een schermpje tussen de microfoon en de spreker.

(Bron: Wikipedia)

Richtmicrofoon

Richtmicrofoon of telemicrofoon of shotgunmicrofoon zijn sterk gerichte microfoons. Een microfoonarray (of matrixmicrofoon), bestaat uit vele microfoons (enkele tot honderden), die zijn opgesteld in een matrix. Daarmee kan de richtingsgevoeligheid bepaald worden zonder dat de microfoons bewegen. Een richtmicrofoon is met name geschikt voor videoopnames. De omgevingsgeluiden die op video opnames zeer storend kunnen zijn, worden zo grotendeels vermeden, en is het onderwerp beter verstaanbaar.

De omgang met een richtmicrofoon of shotgun vergt enige oplettendheid. Dankzij de extreme richtingsgevoeligheid wordt bij onzorgvuldig hanteren niet het omgevingsgeluid gedempt maar juist de spreker/onderwerp. Het microfoonsignaal moet daarom beslist voortdurend via een koptelefoon worden gecontroleerd. In zeer sterk galmende ruimten (badkamers, kelders) kan beter geen shotgunmicrofoon gebruikt worden. Vanwege de sterk frequentieafhankelijkheid van de richtingskarakteristiek klinkt het diffuse geluid bijzonder dof, waardoor de klank als geheel ook dof wordt.

Condensatormicrofoon

Een strak gespannen membraan heel dicht bij een harde achterplaat vormt een condensator. Via een hoge weerstand staat hier spanning op. Het doorbuigen van het membraan veroorzaakt verandering van die spanning, omdat de lading hetzelfde blijft maar de capaciteit verandert.
De voorspanning wordt meestal geleverd via de aansluitkabel middels fantoomvoeding, waarbij 48 V op de signaaldraden staat. Tevens voedt dit de ingebouwde buffer-versterker.

Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen groot-membraan condensatormicrofoons (met een membraan groter dan 1 inch) en klein-membraan condensatormicrofoons. Groot-membraan condensatormicrofoons worden meestal gebruikt voor het opnemen van zang, akoestische gitaar, koren en omgevingsgeluid. Omwille van hun kwetsbaarheid en kostbaarheid worden deze microfoons voornamelijk in de studio gebruikt. Klein-membraan condensatormicrofoons worden meestal gebruikt als drumoverheads, voor het opnemen van hi-hat (sporadisch ook andere percussie) en voor de snaren van een akoestische gitaar. Ook violen worden meestal opgenomen of versterkt met condensatormicrofoons.

Om hun hoge gevoeligheid zijn condensatormicrofoons ook uitstekend geschikt als "dasspeld"-microfoon of vergadermicrofoon. Klein-membraan condensatormicrofoons worden zowel in de studio als op het podium gebruikt.

Stereomicrofoon

In een geluidsstudio worden over het algemeen meerdere mono-microfoons gebruikt. Tijdens het mixen wordt dat verwerkt tot een stereo (of surround) geluid. Er bestaan stereomicrofoons die in feite uit twee microfoons bestaan.
Een stereo microfoon of een paar stereo microfoons worden gebruikt om 2 kanalen audio tegelijk op te nemen. Met een stereo microfoon wordt stereo opgenomen om bijvoorbeeld meerdere geluiden of een ruimtelijk geluid vast te kunnen leggen. Deze camera microfoons worden vooral gebruikt voor broadcasting-toepassingen of de fonografie (het vastleggen van geluid in haar natuurlijke omgeving).

Leave a Reply